Personal Page: td85

Contact
All surnames
Zoszczak, Zahaczewski, Strzelecki, Dwulit
All places
Daszowka, Telesnica Oszwarowa, Posada Rybotycka, Boryslawka
Research notes
© 2021 COPYRIGHTS BY THE OWNER OF POLISHORIGINS.COM