PolishOrigins

Personal Page: Louise Walczak

Contact Louise Walczak
All surnames Walczak, Aniol, Kaszuba, Szarlej, Lurka
All places Zarnowka, Zbeltowice, Kazimierza, Skawice
Research notes