PolishOrigins

Personal Page: SteffersPDX

Contact SteffersPDX
All surnames Nimeczyk, Smialek, Wilk, Kosior
All places Giedlarowa, Grodziska Wulka
Research notes