PolishOrigins

Personal Page: pbajorek

Contact pbajorek
All surnames Bajgrowicz, Bajorek, Waliszewski
All places Kolodziejowka, Korczyna, Nieglowice
Research notes