PolishOrigins

Personal Page: czaplicki

Contact czaplicki
All surnames Czaplicki, Furtek, Dyka, Luczkowski, Grzeskowiak, Rudzinski, Bartold, Chmielinski, Gadomski, Smolinski, Mularski
All places Dzierzgowo, Krzynowloga Mala, Frysztak, Dublany, Ukraine, Grudusk, Krzynowloga Wielka, Dzierzgowo
Research notes Other Surnames:
Czaplicki, Rudzinski, Chmielinski, Smolenski, Zaboklicki, Gadomski, Bartold, Furtek, Dyka, Armata, Mikuszowski, Mularski, Petka, Skok