Personal Page: Suaveg

Contact
All surnames
Nowak, Chudy, Hudy, Szozda, Lizak, Karakula, Dupczak, Glowacz, Gonka, Jachym
All places
Grodzisko Dolne, Grodzisko Gorne, Wolka Grodziska, Zmyslowka, Stara Jastrzabka, Jastrzabka Stara
Research notes
© 2019 COPYRIGHTS BY THE OWNER OF POLISHORIGINS.COM