PolishOrigins

Personal Page: dianaooo

Contact dianaooo
All surnames Zalewski, Opiela, Pietrzak, Dembowski, Czyzewski, Bartczak, Wankowska, Konkolewski, Rudnicki
All places
Research notes