PolishOrigins

Personal Page: Agnieszka Pawlus

Contact Agnieszka Pawlus
All surnames Pawlus, Krupnik, Budek, Banas, Michno
All places Krakow, Oswiecim, Babice, Niedzieliska, Zagornik
Research notes test