PolishOrigins

Personal Page: lindamarie_nsw

Contact lindamarie_nsw
All surnames Gorak, Bulack, Gursky, Gurski, Gorski, Konzukowski, Konsurowsky, Lychozko, Mireschnitschenko, Koptschak, Kopschak, Kopschak, Suchotzky, Zuchotzky, Suchotzki, Zuchotzki, Utowski, Gutowski
All places Poland, Russia, Prussia, Germany, Hamburg, Ukraine, Austria, Katharinental, Vienna, Wein
Research notes 1st time reseaching Polish Side of family

Goraks came to Australia from Italy from Displaced Persons Camp

Bulack is maiden name, and think Polish RussianKoptschak came to Australia from Germany from Displaced Person Camp

Family members born in Poland in 1924, 1944Reseaching from Australia

Sadly, can not speak or read another language other than englishGoogle Translate is my greatest tool - the best

Happy to help with Australian Reseach....~~~~~     ~~~~~     ~~~~~     ~~~~~     ~~~~~     ~~~~~     ~~~~~     ~~1-cia
reseaching
czas
polskiej stronie
rodziny


Goraks
przybył do
Australii
z Włoch
z
Displaced
Persons
Camp,


Bulack
jest
nazwisko panieńskie,
i myślę
Polski Rosyjski
Koptschak
przybył do
Australii
z Niemiec
od
osób
Displaced
Obozu


Członkowie rodziny,
urodził się w
Polsce w
1924
,
1944
Reseaching

z Australii


Niestety,
nie można mówić
lub czytać
w innym języku
innym niż angielski
Google Translate
jest moim
największym narzędziem
-
najlepiej


Chętni do pomocy z
Australii
Reseach
....