PolishOrigins

Personal Page: weserchak

Contact weserchak
All surnames Jezierczak, Heldak, Kolodziej, Serchak
All places Czarna Gora, Trybsz, Nowa Biala
Research notes