PolishOrigins

Personal Page: KGol76

Contact KGol76
All surnames Golembiewski, Olszewski, Zackiewicz, Kania, Baczanski, Rydzewski
All places Wigry, Biala Woda, Wejdo, Lyse
Research notes