PolishOrigins

Personal Page: kcarlson7

Contact kcarlson7
All surnames Gap, Haluch, Kieta, Kwasniak, Mitoraj, Mikulec
All places Czarny Dunajec, Szerzyny, Stare Bystre, Siary, Sieradza, Grodek
Research notes