PolishOrigins

Personal Page: cfeltz

Contact cfeltz
All surnames Banaszek, Zalewska, Smogorzewski
All places Dlugosiodle, Sieczychy, Rudaminia
Research notes