PolishOrigins

Personal Page: teriberi

Contact teriberi
All surnames Berezowski, Romaniuk, Mudryj, Paszkowski, Bednarczuk, Romaniuk, Snitynski, Hewko, Pancyszyn, Zaluski, Osipa, Nazarewicz, Marczak, Osowski, Szepanski
All places Zascianka, Toustolug, Sienawa, Zbaraz, Stare Oleszyce, Baworow
Research notes Berezowski, Bednarczuk, Romaniuk from Zascianka

Mudryj, Hewko, Paszkowski, Pancyszyn from Toustolug

Zaluski, Marczak, Osipa, Osowski, Lanowicki, Kozyra, Lubianki from Sieniawa (Zbaraz)

Nazarewicz, Koziej Duda, Mashlyanka from Stare Oleszyce