PolishOrigins

Personal Page: ctamara

Contact ctamara
All surnames Chmielinski, Gadomski, Miloszewski, Kolakowski, Kobylenska
All places Grudusk, Zarnowo, Zaboklik Wielke, Kolaki Wielkie, Dzierzgowo, Koziczynek, Wola Wiezbowska
Research notes