Personal Page: ctamara

Contact
All surnames
Chmielinski, Gadomski, Miloszewski, Kolakowski, Kobylenska
All places
Grudusk, Zarnowo, Zaboklik Wielke, Kolaki Wielkie, Dzierzgowo, Koziczynek, Wola Wiezbowska
Research notes


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2020 COPYRIGHTS BY THE OWNER OF POLISHORIGINS.COM