PolishOrigins

Personal Page: richieboy

Contact richieboy
All surnames Walczak, Florczak, Kwiatkowski, Dylik, Szczupak, Gajda
All places Warsaw, Warka, Kiernozia, Kozlow Biskupi
Research notes