PolishOrigins

Personal Page: Zabik2014

Contact Zabik2014
All surnames Zabik, Zabik, Midura, Rokita, Rutka, Irla, Skowron, Lezon, Zarod, Kapinos, Pikul, Fronc, Mastalski, Dyjak
All places Wola Zelichowska, Mielec, Pulanki, Leg Tarnowski
Research notes I am surching for information on these surnames around these villages or towns.......