PolishOrigins

Personal Page: pattikayscott

Contact pattikayscott
All surnames Lawniczak, Sobkowiak, Wawrzyniak
All places Kujawsko-pomorskie, Lukowo-mazowieckie
Research notes