PolishOrigins

Personal Page: Nies

Contact Nies
All surnames Niezgodzki, Zych, Zarnik, Niezgodcki, Ziarnik
All places Zakopane
Research notes