PolishOrigins

Personal Page: joecheck

Contact joecheck
All surnames Szczech, Gromadzki, Brzuszek, Wroblewski, Szczech
All places Lipnica, Kolbuszowa, Bronin Near Warsaw, Galicia, Austria
Research notes I am looking for information regarding John Szczech, Mary Gromadzki(SP?), Lawrence (Wawrzyniec) Szczech, Mary (Marya) Szczech and SophieBrzuszek from Lipnica, near Kolbuszowa, Poland.Regards,Joe Szczech