PolishOrigins

Personal Page: basja

Contact basja
All surnames Nowakowski, Watroba, Dybas, Adamski, Gliwa, Mierzejewski
All places Piotrowice, Doly, Mieczownica, Osobnica, Jaslo, Osiecznica, Giewartow
Research notes