PolishOrigins

Personal Page: Szurlej

Contact Szurlej
All surnames Szurlej
All places Lutcza
Research notes Stephen Szurlej searching for birthplace in Lutcza of father Henry Szurlej.  Grandfather, Jacob Szurlej  Henry Szurlej left Poland for America in 1939.