PolishOrigins

Personal Page: Diane752

Contact Diane752
All surnames Kotwas, Majewski, Wieczorek, Wartalska, Dobkowski, Depkowski, Sulinski
All places Konin, Lisiec Wielki, Bronislawa, Lipno
Research notes