PolishOrigins

Personal Page: jwozniak

Contact jwozniak
All surnames Pawezka, Gajko, Lisek, Spryszak, Brodka, Wielgus, Stefanek, Wronka, Wysocki
All places Wilkolaz, Zakrzowek, Lazy Male, Miastkowo
Research notes