PolishOrigins

Personal Page: Pomorska

Contact Pomorska
All surnames Slomka, Zaczkiewicz, Zielinski, Winciorek
All places Komorowo, Jezowo
Research notes