PolishOrigins

Personal Page: lojka

Contact lojka
All surnames Kurowski, Lojka, Lojki, Loiko, Kaskiewicz, Lebiedzy
All places Mikielewszczyna
Research notes