PolishOrigins

Personal Page: dkasarjian

Contact dkasarjian
All surnames Szkutak, Czapiga, Piatek, Duszlak, Wilczynski, Grzesinski, Przychodzen
All places Roza, Zdzierzec, Opole, Lublin
Research notes