Personal Page: dkocur

Contact
All surnames
Kocur, Szymanski, Brzostek, Leszczek
All places
Kielczawa, Roztoki Dolne, Borowe, Kaczkowa Stare
Research notes
© 2020 COPYRIGHTS BY THE OWNER OF POLISHORIGINS.COM