PolishOrigins

Personal Page: dkocur

Contact dkocur
All surnames Kocur, Szymanski, Brzostek, Leszczek
All places Kielczawa, Roztoki Dolne, Borowe, Kaczkowa Stare
Research notes