Personal Page: pitcairn1987

Contact
All surnames
Karnicki, Karnicka, Zaborowski
All places
Cielesze, Parafianowo, Parafianow, Chicago
Research notes
wITAM,Mam na imię Wojtek Szukam informacji o przodkach od strony mojej mamy.Mój dziadek - Tadeusz Karnicki urodził się w Cieleszach blisko Parafianowa (Teraz Białoruś). Ojcem dziadka był Józef, syn Klemensa Karnickiego. Potomkowie Klemensaw większości zostali w Cieleszach lub wyjechali po wojnie do Polski. Znalazłem jednak 3 braci Karnickich, którzy byli w jakimś stopniu spokrewnieni na peweno z moim dziadkiem (byli z pokolenia jego taty - Józefa). Około 1907 roku przybili do USA I osiedlili się w Chicago. Ich imiona: Zygmunt, Konstanty, Mieczysław (Michael). Ich rodzicami byli Józef i Helena.  Znali też rodzinę Zaborowskiach (Bolesław, Anna i córka Helena).Znalazłem sporo informacji o nich z dokumentów w archiwach amerykańskich, ale nadal nie wiem jaki był ich związek z Klemensem Karnickim.  Hi,My name is Wojtek. I am looking for information about my ancestors from my mother's side.My grandfather - Tadeusz Karnicki was born in Cielesze (Cielaszy) near Parafianowa (now Belarus). The father of my grandfather was Józef, son of Klemens Karnicki. Many of Descendants of Klemens stayed in Cielesze, or came to Poland after the war.Unexpectedly I found three Karnicki brothers who were somehow related with my grandfather (they were from his father's generation - Józef). Around 1907, they arrived in the USA and settled in Chicago. Their names are: Zygmunt, Konstanty, Mieczysław (Michael). Their parents were Józef and Helena. They also knew the Zaborowski family (Bolesław, Anna and daughter Helena).I found a lot of information about them from documents in the US archives, but I still do not know what their relationship with Klemens Karnicki was

© 2019 COPYRIGHTS BY THE OWNER OF POLISHORIGINS.COM