PolishOrigins

Personal Page: dzolnierowicz

Contact dzolnierowicz
All surnames Zolnierowicz, Markowski, Trafidlo, Bajek, Zolnierowicz
All places Wilno, Warsaw, Widelka
Research notes