PolishOrigins

Personal Page: Connie Roux

Contact Connie Roux
All surnames Zylinski, Kesicki, Kardel, Zackiewicz
All places Bialowoda, Rakowek, Czarnakowizna
Research notes